Yhteiskuntasopimus on hylättävä

9.3.2016 Viime päivien työmarkkinashow on ollut irvokasta katsottavaa. Kerta toisen jälkeen ovat epädemokraattiset korporaatiot (EK ja SAK) erilaisine haaroineen vuoronperään käskyttäneet ja nöyryyttäneet kansan demokraattisesti valitsemaa hallitusta. Se, että tasavallan hallitus antautuu näiden ”mafiaveljeskuntien” vietäväksi, on sietämätöntä ja anteeksiantamatonta.

Yhteiskuntasopimuksen hyväksyminen vesittää tämän hallituskauden kaikki talouspoliittiset tavoitteet, siksi se on yksinkertaisesti hylättävä.

Mikäli tässä maassa halutaan vielä tulevaisuudessakin uskoa kansanvaltaan ja demokratiaan, maan hallituksen ja erityisesti pääministerin on ryhdistäydyttävä. Pääministerin esiintyminen ja puheet ovat viime aikoina muistuttaneet lähinnä kansanvallan ehdotonta antautumista korporaatioiden hirmuvallan edessä.

Toimenpidelista on yksinkertainen. Ainoa, mitä sen toteuttaminen vaatii, on uskallusta ja rohkeutta ohjata laiva kapeikon lävitse, vaikka puhuri ja ristiaallokko on hirmuinen. Hallituksen tulee käyttää sille suotua lainsäädäntävaltaa arkailematta ja määrätietoisesti. Ulkoparlamentaarisilla tekijöillä ei saa olla veto-oikeutta demokraattiseen päätöksentekoon.

  1. Hallitukseen tulee säätää laki, jossa paikallisesti sopiminen on aina ja kaikkialla mahdollista palkoissa ja työehdoissa työehtosopimuksista poikkeavasti. Työehtosopimusten yleissitovuus pitää poistaa.
  2. Hallituksen pitää säätää laki, jossa lakko-oikeudet määritellään uudestaan. Esimerkiksi Saksassa poliittinen lakkoilu on kiellettyä. Lakkosakot pitää moninkertaistaa. Laillisten lakkojen ehdoksi pitäisi asettaa enemmistö jäsenäänestyksissä. Näin estetään työmarkkinapomojen henkilökohtaisten traumojen manifestoituminen kansakuntaa tuhoaviksi lakoiksi. Laittomasti lakossa olevilta pitää myös evätä oikeus sosiaalitukiin.
  3. Kaikkien järjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on poistettava, niin yksityisiltä henkilöiltä kuin yhteisöiltäkin.
  4. Työmarkkinajärjestöjen saamien osinkojen verovapaus pitää poistaa. Verovapaus on heille myönnetty yleishyödyllisinä järjestöinä. Viimeaikaisten uutisten valossa on vaikea nähdä järjestöjen yleishyödyllistä puolta.

Kaikki muut seikat joista niin sanotussa yhteiskuntasopimuksessa on sovittu ovat vain kapeiden ammattiryhmien ja suuryritysten intressien suojelua. Suomen kansantalouden jatyöttömien työllistymismahdollisuuksien kannalta yhteiskuntasopimus on lähinnä heikennys, ja potentiaalista kasvua nakertavaa osaoptimointia. Hallituksella on nyt viimeinen hetki ryhdistäytyä, toimia kansalta saamansa ylivoimaisen mandaatin mukaan ja pelastaa Suomi.

Meillä ei ole enää varaa vatulointiin, tulevaisuutemme on vaarassa.