Vihervasemmiston sosialisoinnille loppu!

27.10.2012 Francis McCarron

Lahden tekninen lautakunta päätti sosiaalidemokraattien, vasemmistolaisten ja vihreiden enemmistöllä suositella, että kaupunki ottaisi vuonna 2014 käyttöön niin sanotun bruttomallin joukkoliikenteessä.

Bruttomallissa kaupunki ostaisi liikenteen bussiyritykseltä, mutta pitäisi itse lipputulot. Hintaa tälle lystille tulisi 10-12 miljoonaa euroa. Lipputulot hieman vaimentaisivat kaupungin budjettitalouteen syntynyttä lovea.

Malli on äärimmäisen kallis. Bruttomallissa kaupunki kantaa yksin lipputuloriskin. Riskien sosialisoimisesta on huonoja esimerkkejä kansainväliseltä finanssialaltakin, missä se on johtanut kuplatalouksien syntyyn. Riskien sosialisointi johtaa tehottomuuteen, jatkuvasti paisuviin kustannuksiin, eikä palvele asiakkaita. Se poistaa yrittäjältä kannusteen kehittää parhaita mahdollisia palvelumalleja. Sen sijaan kaupungin byrokraatit pääsevät päättämään, minkälaista joukkoliikennettä kaupunkilaisille tarjotaan.

Silloin kun yksityinen liikenteeharjoittaja kantaa lippuriskin, yrittäjän on itse tehostettava toimintaansa, suunniteltava reittejä kysynnän mukaan ja parannettava asiakaspalvelua. Paras malli on markkinaehtoinen ja mahdollistaa myös kilpailun joukkoliikenteessä.

Vihervasemmiston sumutuksen juoni on siinä, että kaupunkilaisille voidaan tarjota alhaisempia maksuja. Kuka ei haluaisi matkustaa halvemmalla? Karu totuus on kuitenkin se, että jokainen kaupunkilainen maksaa lystin korkeampina veroina tai pahempana velkaantumisena, joka koituu sitten lastemme maksettavaksi. Pahinta sosialisoinnissa on se, että palvelu on huonompaa ja maksaa enemmän kuin jos kaupunkilaiset valitsisivat ja maksaisivat itse palveluista.

Olennaista on kysyä, kuka palvelun laadun määrittelee. Vihervasemmiston mielestä he itse ovat kyvykkäimpiä määrittelemään, mitä kaupunkilaiset tarvitsevat. Markkinaehtoisemmassa mallissa kaupunkilainen päättää itse.

Itse taas olen sitä mieltä, että mieltä, että jokainen yksilö itse tietää parhaiten, mitä tarvitsee. Joukkoliikenteen kohdalla se tarkoittaa sitä, että yksilöt tietävät, mitä reittejä käyttävät ja kuinka paljon ovat valmiita maksamaan. Yrittäjä taas osaa kysynnän perusteella reagoida ja suunnitella uusia reittejä. Eivät kaupungin byrokraatit tässä ole parempia – siksi, että heillä ei ole todellista kannustetta tehdä tehokkaita ja parhaita mahdollisia ratkaisuja.

Yrittäjää kiinnostaa kuluttajille parhaan mahdollisen laadun tarjoaminen siksi, että hän haluaa saada voiton. Siksi yrittäjä ottaa riskin. Voiton sijaan voi tulla tappio, jos kuluttajaa ei pysty parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan ja asettamaan hintaa riittävän alhaiselle tasolle.

Vihervasemmisto vihaa markkinataloutta. Siinä ei ole mitään uutta. Toivoisin, että ideologisen sosialisoinnin sijaan palveluiden tuottamiseen suhtauduttaisiin puhtaasti järjellä.

Kaupungin ei pidä ottaa hoitaakseen eikä kustannettavakseen mitään sellaisia palveluita, jotka eivät ole lakisääteisesti kaupungin tehtäviä. Ne hoituvat parhaiten kysynnän ja tarjonnan mukaan markkinoilla. Lakisääteisissä palveluissa ja hallinnossa pitää miettiä, miten ne tuotetaan kustannustehokkaimmin ja laadukkaimmin. Joskus se tarkoittaa kaupungin itse tuottamia palveluita. Kuitenkin aina, jos palvelun saa edullisemmin ja vähintään yhtä laadukkaasti ostopalveluna ja alalla on kilpailulliset markkinat, palvelu tulee ulkoistaa – mutta vain jos se on edullisempaa ja vähintään yhtä laadukasta, mieluiten laadukkaampaa.

Paras tapa selvittää kaupungin palveluiden hinnat olisi niin sanotun palvelualoitteen käyttöönotto. Yksityinen tai kolmannen sektorin toimija voisi haastaa kaupungin kertomaan, millä hinnalla ja tasolla se tuottaa tietyn palvelukokonaisuuden. Jos yritys tai yhteisö kykenee tekemään tarjouksen yhtä laadukkaan palvelun tuottamisesta edullisemmin, kaupunki sitoutuu ostamaan palvelukokonaisuuden tältä yritykseltä tai yhteisöltä.

Jos minut valitaan Lahden kaupunginvaltuustoon, tulen tekemään aloitteen palvelualoitteen käyttöönotosta. Se tarkoittaisi nimittäin selvää säästöä kaupunkilaisille.

Toivon, että myös vihervasemmistolaiset alkaisivat miettimään, mikä on kaupunkilaisille, eikä heille itselleen parasta

Julkaistu Uuden Suomen blogissa.