Verokapina – NYT

16.3.2013 Francis McCarron

Kotikaupunkini Lahden poliittisessa keskustelussa tuntuu olevan
muutama absoluuttinen totuus joille ei ole olemassa vaihtoehtoja. Yksi näistä
”totuuksista” on, että kunnallista veroprosenttia on pakko nostaa. Tätä samaa
hokevat niin virkamiehet kuin sopulilauman tavoin käyttäytyvät poliittiset
päättäjät. Sama ongelma kuuluu vaivaavan lähes jokaisen suomalaisen kunnan ja kaupungin poliittista keskustelua. Hallitus ulkoistaa omat tuloverotuksen kiristyspaineet kunnille, kun se pelkää menojen tasapainottamista.

On älyllistä epärehellisyyttä olla näkemättä vaihtoehtoja veronkorotuksille.

Meidän on muutettava
ajattelumallia, jonka mukaan kiristyvä verotus toisi kaupungille lisätuloja.
Verotus ei ole nollasummapeliä. Jokainen veronkorotus on poissa yksityisten
ihmisten kulutuksesta ja yritysten investointimahdollisuuksista. Korkeampi
verotus vähentää yksilöiden ja yritysten taloudellista toimintaa, jolloin
verotettavaa tuloa on vähemmän. Korkea verotus myös karkottaa kaupungista
suurimpien veropottien maksajat.

Mitä enemmän meillä on veronmaksajia, sitä vähemmän meidän
tarvitsee verottaa. Verotuksen laskeva trendi toimisi merkittävänä
houkuttelijana alueelle muuttoa ajatteleville ihmisille ja yrityksille. Lyhyen
aikavälin pienemmän verotuoton kanssa voidaan elää, kunhan leikkauksia
uskalletaan tehdä. Ne tulevat tarpeellisiksi joka tapauksessa ennen pitkää.

Kunnilla on tutkimusten mukaan 535 lakisääteistä tehtävää,
jotka niiden on hoidettava aina. Näissäkin tehtävissä on sellaisia joiden
laadun ja määrän kunta voi itse määritellä. Kaupungin talouteen on valtion ja
hyvien vuosien toimesta kertynyt valtavat määrät ”ylimääräistä lastia” joista
nyt pidetään kiinni saavutettuina etuina tai jopa oikeuksina.

Meidän onkin käsi sydämellä kysyttävä kuinka moni
kaupunkilainen näitä palveluita aktiivisesti käyttää vai onko kyseessä jälleen
vain yksi tapa jakaa meidän veronmaksajien rahat jollekin pienelle eliitille
heidän itsensä päättämällä tavalla. Kaupungin palvelurakenteissa on runsaasti
kohteita joissa löytyy tehostamisen ja kannattavan ulkoistamisen paikkoja. Kaupungin
tulee mahdollistaa palveluiden olemassaolo, mutta palveluiden käyttäjien täytyy kustantaa pääosa niistä itse.

Konkreettisina esimerkkeinä obeesista ja itseriittoisesta
julkisen sektorin toiminnasta lahdessa on Lahden seudun kuntatekniikka.
Kaupungin ja muutaman ympäryskunnan omistaman yhtiö toiminta on ollut
harrastelijoiden puuhastelua, johon tähän mennessä on uponnut jopa miljoona euroja
kuntalaisten rahoja jatkuvina uusina pääomituksina. Yhtiön toiminta ei ole
ollut missään vaiheessa kannattavaa ja on nyt käytännössä konkurssikypsä. Tämä
esimerkki on omiaan puoltamaan näkemystä siitä, että kaupungin tulee keskittyä
sen lakisääteisiin ydintehtäviin.

Esimerkkejä hallinnon tehottomuudesta, virkamiesten
ylimielisyydestä, poliitikkojen naiiviudesta sekä toimijoiden täydellisestä taloustaitojen
puutteesta on löydettävissä kaupunkiorganisaation aivan jokaiselta tasolta.

Jokaisen tulevaisuutta ajattelevan päättäjän tuleekin taistella
järkeistetyn ja tehokkaan kaupunkirakenteen puolesta. Rakenteen, joka tarjoaa
kaupunkilaisille heille oikeasti tärkeät palvelut ja jättää veroeurot niille, joille ne kuuluvat: kaupunkilaisille.

Haastan nyt kaikkien Suomen kuntien vastuullisesti ajattelevat valtuutetut mukaan Verokapinaan!

Julkaistu Uuden Suomen blogissa.