Sotessa on päästävä jarruttelusta palvelemiseen

7.4.2017 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on törmännyt jarrutteluun ja vastustukseen valtakunnan tasolla. Samaan ilmiöön olen saanut tutustua myös Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän puheenjohtajana.

Hallituksemme yksimielisesti tekemiä uudistuspäätöksiä on yritetty leimata hätiköinniksi ja kokemattomuudeksi. En usko, että tämä lietsonta uppoaa kovin moneen kaupunkilaiseen. Ihmiset kyllä tietävät, että hallinnon rakenteet ovat raskaita, ja että toimintojen yhdistyessä syntyy päällekkäisiä rakenteita, jotka aiheuttavat turhia kustannuksia.

Nämä tarpeettomat kustannukset aiheuttavat joko ylimääräistä verorasitusta tai ovat pois ihmisten palveluista. Siksi uudistuksia on tehtävä ja päällekkäisiä rakenteita on karsittava. Siihen työhön hyvinvointikuntayhtymän kaupungit ja kunnat ovat meidät velvoittaneet ja antaneet meille menoraamit – ja me hallituksena teemme työtä annettujen raamien mukaisesti. Ei voi samaan aikaan vaatia annettujen ohjeiden noudattamista ja niiden rikkomista.

Monilta unohtuu, että päättämiämme uudistuksia on jo valmisteltu huolellisesti vuosien ajan virkavastuulla. Ne ovat siis kaukana hätiköinnistä. Ainoastaan uskallus tehdä päätöksiä on puuttunut. Arvostelu on kummunnut puolueiden sisältä niiltä tahoilta, jotka kuntavaalien kilpailutilanteessa haluavat mieluummin nähdä kilpailevien ehdokkaiden epäonnistuvan kuin turvata asukkaille parhaat mahdolliset palvelut.

Me olemme hallituksessa halunneet pitää huolta siitä, että palvelu ei heikkene, vaan paranee. Keskeistä on se, että ihmiset saadaan parannettua. Se edellyttää, että ihmiset ohjataan sinne, missä hoito saadaan tehokkaimmin toteutettua. Asetamme ihmisten terveyden kaiken muun edelle. Ei voi olla niin, että kovapalkkainen johtajan tehtävä on varsinaista terveydenhuoltotyötä tärkeämpi. Siksi olemme halunneet karsia hallintoa.

Päijät-Hämeen kunnat ovat Heinolaa ja Sysmää lukuun ottamatta päättäneet luopua kunnallisista raja-aidoista sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Enää ei tarvitse vahtia tai osaoptimoida palveluiden tuotantoa keinotekoisten kuntarajojen mukaisesti, vaan voidaan tavoitella parasta ratkaisua koko maakunnan väestölle.
Yhtymässä työskentelee noin 7500 ihmistä ja ammattilaista. Budjetti on vajaat 800 miljoonaa euroa ja se tarjoaa palveluita liki 220 000 tuhannelle asukkaalle. Siihen nähden voi hyvällä omallatunnolla todeta, että uuden yhtymän perustaminen on ollut merkittävä ponnistus, jossa sen ammattilaiset ovat onnistuneet käynnistämään uuden organisaation ilman merkittäviä ongelmia.

Talouden reunaehdot ovat yhtymälle äärimmäisen tiukat. Syytkin ovat kaikille yhteiskuntaa seuraaville selvät. Maamme julkinen talous ei enää jaksa kantaa nykyisenkaltaista hyvinvointipalveluiden viidakkoa ja julkisen sektorin ylipainoa. Se on myös syy, miksi valtakunnan tasolla on päädytty siirtämään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu maakunnille. Päijät-Häme on ryhtynyt tähän uudistamiseen etukenossa niin, että maakunnallisen soten astuessa voimaan vuonna 2019, meillä järjestelmä on jo kunnossa.

Valinnanvapauden myötä palveluiden tarjoajien määrä lisääntyy ja julkisen monopolin asema katoaa. Mikäli palvelumme ei ole asiakkaan mielestä laadullisesti hyvä ja maakunnan mielestä taloudellisesti kannattava, on hyvin todennäköistä, että toimintamme loppuu. Meillä on nyt kuitenkin erinomainen mahdollisuus järjestää toimintamme niin, että se tulee selviämään voittajana tulikasteesta markkinoilla.

Uuden yhtymän rakennustyö jatkuu vaaleista huolimatta ja niiden jälkeenkin. Nyt käynnissä olevat yhteistoimintaneuvottelut ovat keskeinen osa uuden organisaation ja toiminnan luomisessa. Tavoitteena on keventää paisunutta julkisen hallinnon hallintorakennetta, hoitavia käsiä ei olla vähentämässä, päinvastoin.

Tällä hallituksella ei ole mitään maaliviivaa johon se prosessin pysäyttäisi. Meidän tulee kehittää toimintaamme reippaalla otteella samalla varmistaen, että perustehtävämme tulee hoidetuksi. Yhtymän koko johto on nyt uudistettu ja heillä organisaatiot kasassa. Nyt on vuorossa uusien toimintatapojen käyttöönotto ja prosessien hiominen toimiviksi. Samalla meidän on muistettava kiittää sitkeää ja osaavaa hoitohenkilöstöämme, joka on jaksanut mukana haastavassa muutosprosessissa. Henkilöstön hyvinvointi, toimivat ja tehokkaat prosessit ja keskittyminen ydinosaamiseemme ovat paras tae tyytyväisille asiakkaille.

Francis McCarron
Kaupunginvaltuutettu, VTM
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja