Autovero pois, kustannukset kohtuullisiksi

31.3.2019 Suomalaiselta liikenteeltä otetaan veroina ja erilaisina maksuina kahdeksan miljardia euroa vuodessa, josta liikenteelle ja tieverkkoon palautetaan noin miljardi vuosittain. Tämä epäsuhta on käsittämätön.

Samaan aikaan kun suomalaiset ajavat länsimaiden vanhimmilla, saastuttavimmilla ja vähiten turvallisilla autoilla, rapautuu tieverkkomme ennätystahtia. Punavihreälle eliitille ei tunnu tämäkään kansalaisten niistäminen riittävän, vaan yhdelle maailman raskaimmin verotetuista kansoista on suunnitteilla uusia veroja, tietulleja ja kieltoja. Tämä ei ole oikein.

Oikea suunta olisi juuri päinvastainen: autovero pitää poistaa ja liikkumisen kustannuksia pitää alentaa, jotta meillä olisi oikeasti varaa panostaa ihmisten hyvinvointiin ja puhtaampiin teknologioihin. Suomalaisilla on oikeus ajaa hyvillä, ympäristöystävällisillä ja turvallisilla autoilla.

Me, tavallinen keskiluokka joudumme työmme ja eurojemme eteen ajamaan yksityisautoilla pitkin Suomen reikäisiä maanteitä, koska täällä ei kerta kaikkiaan ole vaihtoehtoja. Yksityisautoilu on Suomessa välttämätöntä. Norsunluutornista esitetyt ehdotukset veronkorotuksista ja kielloista ovat kansalaisten todellisuudesta irrallaan. Ne osoittavat, että tarve isolle politiikan suunnanmuutokselle on todellinen.

Uusien autojen hinnat ovat maailman korkeimpia hirmuisen verotuksen takia, eikä pääkaupunkiseudun ulkopuolella ole käyttökelpoista julkista liikennettä, ainakaan keskivertokansalaisen arkeen. Kylmässä Pohjolassa teollisuus, yritykset ja kansalaiset liikkuvat ja luovat hyvinvointimme päivästä toiseen kumipyörien päällä.

Kaikki lisärasitteet, joita liikenteelle laitetaan, ovat pois kilpailukyvystämme ja viime kädessä meidän suomalaisten hyvinvoinnista.

Suomalaisten autoilijoiden verotusta ja maksuja ei pidä kiristää vaan laskea. Autoveron poistaminen tarkoittaa, että ihmiset ostavat tilalle uusia, entisiä vähäpäästöisempiä autoja riippumatta siitä millä ne kulkevat. Olennaista on ymmärtää, että päästöjen vähentäminen ei ole kiinni siitä, että byrokraatti päättäisi siitä, millä saa ja millä ei saa ajaa. Päästöjen vähentäminen on kiinni siitä, että ihmisillä on oikeat kannusteet vaihtaa vähäpäästöisempään kuin aiemmin.

Hurjimmissa punavihreissä visioissa on esitetty fossiilisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen myynnin kieltäminen vuoteen 2035 mennessä. Autoala ja sitä sivuava liikenneklusteri työllistää noin 120 000 suomalaista.

Tämä ideologinen viha autoilua kohtaan on suora uhka kaikille edellä mainituille 120 000 ihmiselle ja heidän perheidensä toimeentulolle.

Autoilu ei ole meille suomalaisille huvittelua, vaikka autoistamme usein pidämmekin. Autoilu on kylmässä, pimeässä ja harvaanasutussa maassamme välttämättömyys ja elinehto. Siitä ei saa enää rangaista, päinvastoin autoilun edellytyksiä on parannettava laskemalla sen verotusta ja muita kustannuksia. Vain näin toimimalla voimme myös pienentää liikenteen päästöjä ja lisätä suomalaisten hyvinvointia.

 

Kirjoitus on julkaistu Verkkouutisten blogissa.