Eteenpäin 2017

Minulle eteenpäin meneminen tarkoittaa, asioiden viemistä konkreettiseen toteutukseen pelkän taivaanrannan maalailun sijaan.

Politiikka on Suomessa aivan liian kauan keskittynyt keskusteluun, selvittämiseen ja filosofiseen pohdiskeluun, joka ei kuitenkaan johda tavoitteiden toteutumiseen.

Kuntien on vihdoin muutettava toimintatapojaan. Sote-uudistus tarjoaa ennennäkemättömän mahdollisuuden purkaa kuntien byrokratia ja pöhöttyneet rakenteet. Hallinnosta, ammattikuntien siiloista ja kiinteistömassoista luopuminen mahdollistaa vihdoin kuntalaisten verorasituksen puolittamisen. Olen ollut viimeisen vuoden aktiivisesti johtamassa maan suurimman hyvinvointikuntayhtymän rakentamista. Työssä on ennakkoluulottomasti uudistettu koko yhtymän hallinto, sen kiinteistörakenteet ja tuotu sote- palvelut erittäin matalalle kynnykselle. Nyt lääkäriin pääsee, kun sinne tarvitsee päästä, ja hoito on vaikuttavaa.

 

Vain pitämällä huolta lapsista ja nuoristamme on kaupungillamme ja laajemmin koko Suomella edessään tulevaisuus, jota meistä jokainen uskaltaa tavoitella.

Jäljelle jäävät resurssit voidaan nyt kohdentaa kaupunkimme oleellisimpien ydinpalveluiden tuottamiseen. Meillä on vihdoin mahdollisuus panostaa ihmisten tulevaisuuteen keskittämällä resursseja sivistyksen, varhaiskasvatuksen ja koulun toimintoihin. Olen itse ollut aktiivisesti mukana ajamassa modernien, terveiden ja tehokkaiden kouluratkaisujen asiaa, kuten Tiirismaan ja Anttilanmäen koulujen ratkaisuissa näkyy. Lahden ammattikorkeakoulun tulevaisuus yhdessä Lappeenrannan yliopiston kanssa  on kaupungillemme lottovoitto. Tätäkään kehityspolkua ei olisi otettu, jos edustamani ammattikorkeakoulun hallitus, ei olisi toiminut aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti alueemme edun eteen.

Kaupungin elinkeinopolitiikka tulee nostaa myös sen ansaitsemalle jalustalle. Aktiivinen elinkeinopolitiikka on avainasemassa, kun rakennetaan kaupunkimme hyvinvointia. Alueiden välinen kilpailu on raakaa ja siitä on Lahden selvittävä voittajana metropolialueen pohjoisosan tärkeimpänä kasvukeskuksena. Menestyvät yritykset ja niissä työskentelevät kaupunkilaiset ovat ainoa tae koko kaupungin hyvinvoinnille. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana minulla oli mahdollisuus olla keskeisenä tekijänä vaikuttamassa huonojen käytäntöjen kitkemisessä kaupungin taloudenpidossa. Toimiala toimialalta olen ollut purkamassa huonoa hallintoa ja kalliita tapoja.

 

Mitä enemmän kykenemme laskemaan kaupunkilaisten verorasitusta, sitä enemmän meillä on ostovoimaa sekä  mahdollisuuksia investoida kaupunkimme että koko Suomen hyvinvointiin.

Olen systemaattisesti rakentanut veronkorotuksia vastustavaa blokkia valtuustossa koko valtuustokauden. Viimein syksyllä 2016 saimme voiton loputtomilta tuntuvista veronkorotuksista, kun ”oikeistoblokkimme” tyrmäsi vihervasemmiston näköalattoman talouspolitiikan kiinteistöverojen korotuksissa.

Vain verotusta keventämällä ja positiivista talouskasvua tavoittelemalla voimme pitää huolta jokaisesta yhteiskunnan jäsenestä, ketään syrjimättä.

 

Tasavallan presidentin sanoin.

 ”Sinä voit hyvin, kun kukaan ei voi pahoin. Siis auta, minkä voit. Tunne vastuusi, edes omasta itsestäsi. Siis tee, minkä kykenet.”

 

Francis McCarron,

Perheen isä, Valtiotieteiden maisteri, Yrittäjä